19 Korah ve Merari soyundan gelen kapı nöbetçilerinin bölükleri bunlardı.

İncil — Yeni Çeviri 2009