23 Amram, Yishar, Hevron, Uzziel soylarından şu kişilere görev verildi:
İncil — Yeni Çeviri 2009