24 Musa oğlu Gerşom’un soyundan Şevuel tapınak hazinelerinin baş sorumlusuydu.
İncil — Yeni Çeviri 2009