27 Bunlar savaşta yağmalanan mallardan bir kısmını RAB’bin Tapınağı’nın onarımı için ayırdılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009