6 Ovet-Edom’un oğlu Şemaya’nın oğulları vardı. Bunlar yetenekli olduklarından boy başlarıydılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009