9 Meşelemya’nın 18 becerikli oğlu ve akrabası vardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009