13 Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz,
Görkemli adını överiz.
İncil — Yeni Çeviri 2009