22 O gün İsrailliler büyük bir sevinçle RAB’bin önünde yiyip içtiler.
Bundan sonra Davut oğlu Süleyman’ı ikinci kez kral olarak onayladılar. Süleyman’ı RAB’bin önünde önder, Sadok’u da kâhin olarak meshettiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009