16 Yehoyakim’in oğulları: Yehoyakin ve Sidkiya.
İncil — Yeni Çeviri 2009