22 Şekanya’nın oğlu: Şemaya.
Şemaya’nın oğulları: Hattuş, Yigal, Bariah, Nearya, Şafat. Toplam altı kişiydi.
İncil — Yeni Çeviri 2009