21 Yahuda oğlu Sela’nın oğulları: Leka’nın kurucusu Er, Mareşa’nın kurucusu Lada, Beytaşbea’da ince keten işinde çalışanların boyları,
İncil — Yeni Çeviri 2009