11 Yediael’in bütün oğulları boy başlarıydı. Aralarında savaşa hazır 17 200 yiğit savaşçı vardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009