Naftali Soyu

13 Naftali Soyu Naftali’nin oğulları: Yahasiel, Guni, Yeser, Şallum. Bunlar Bilha’nın soyundandı.

İncil — Yeni Çeviri 2009