17 Ulam’ın oğlu: Bedan.
Manaşşe oğlu Makir oğlu Gilat’ın oğulları bunlardır.
İncil — Yeni Çeviri 2009