18 Gilat’ın kızkardeşi Hammoleket İşhot’u, Aviezer’i, Mahla’yı doğurdu.
İncil — Yeni Çeviri 2009