25-27 Beria’nın Refah adında bir oğlu vardı.
Refah Beria’nın,
Reşef Refah’ın,
Telah Reşef’in,
Tahan Telah’ın,
Ladan Tahan’ın,
Ammihut Ladan’ın,
Elişama Ammihut’un,
Nun Elişama’nın,
Yeşu da Nun’un oğluydu.
İncil — Yeni Çeviri 2009