31 Beriaoğulları: Hever ve Birzayit’in kurucusu Malkiel.
İncil — Yeni Çeviri 2009