33 Yafletoğulları: Pasak, Bimhal, Aşvat. Yaflet’in oğulları bunlardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009