35 Kardeşi Helem’in oğulları: Sofah, Yimna, Şeleş, Amal.
İncil — Yeni Çeviri 2009