14 Levililer:
Merarioğulları’ndan Haşavya oğlu Azrikam oğlu Haşşuv oğlu Şemaya,
İncil — Yeni Çeviri 2009