17 Tapınak kapı nöbetçileri:
Şallum, Akkuv, Talmon, Ahiman ve kardeşleri. Şallum başlarıydı.
İncil — Yeni Çeviri 2009