19 Korah oğlu Evyasaf oğlu Kore oğlu Şallum ve ailesinden –Korahoğulları’ndan– olan çalışma arkadaşları Çadır’ın giriş kapısının nöbetçileriydi. Bunların ataları da RAB’bin ordugahının giriş kapısının nöbetçileriydi.
İncil — Yeni Çeviri 2009