21 Buluşma Çadırı’nın kapısında Meşelemya oğlu Zekeriya nöbet tutardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009