3 Yahuda, Benyamin, Efrayim ve Manaşşe soyundan Yeruşalim’de yaşayanlar şunlardır:
İncil — Yeni Çeviri 2009