31 Korahoğulları’ndan Şallum’un ilk oğlu Levili Mattitya sacda pide pişirme görevine atanmıştı.
İncil — Yeni Çeviri 2009