32 Kardeşleri Kehatoğulları’ndan bazıları da her Şabat Günü adak ekmeklerini hazırlamakla görevliydi.
İncil — Yeni Çeviri 2009