34 Bunların hepsi soy kütüğüne göre Levililer’in boy başları, önderleriydi ve Yeruşalim’de yaşarlardı.

İncil — Yeni Çeviri 2009