36 Yeiel’in ilk oğlu Avdon’du. Öbürleri şunlardı: Sur, Kiş, Baal, Ner, Nadav,
İncil — Yeni Çeviri 2009