42 Ahaz Yada’nın babasıydı.
Yada Alemet, Azmavet ve Zimri’nin,
Zimri Mosa’nın,
İncil — Yeni Çeviri 2009