6 Zerahoğulları’ndan: Yeuel.
Yahudalılar’ın toplamı 690 kişiydi.
İncil — Yeni Çeviri 2009