7 Benyamin soyundan gelenler:
Hassenua oğlu Hodavya oğlu Meşullam oğlu Sallu,
İncil — Yeni Çeviri 2009