Yanlış Öğretilere Karşı Uyarı

3-4 Yanlış Öğretilere Karşı Uyarı Makedonya’ya giderken sana rica ettiğim gibi, Efes’te kal ve bazı kişilerin farklı öğretiler yaymamasını, masallarla ve sonu gelmeyen soyağaçlarıyla uğraşmamasını öğütle. Bu şeyler, imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok, tartışmalara yol açar.
İncil — Yeni Çeviri 2009