10 Bunlar da önce denensin; eleştirilecek bir yönleri yoksa görev alsınlar.
İncil — Yeni Çeviri 2009