16 Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür.
O, bedende göründü,
Ruh’ça doğrulandı,
Meleklerce görüldü,
Uluslara tanıtıldı,
Dünyada O’na iman edildi,
Yücelik içinde yukarı alındı.

İncil — Yeni Çeviri 2009