21 Kimileri bu sözde bilgiye sahip olduklarını ileri sürerek imandan saptılar.
Tanrı’nın lütfu sizlerle birlikte olsun.


İncil — Yeni Çeviri 2009