18 Mademki birçokları ne olduklarıyla övünüyorlar, ben de övüneceğim.
İncil — Yeni Çeviri 2009