24 Beş kez Yahudiler’den otuz dokuzar kırbaç yedim.
İncil — Yeni Çeviri 2009