36 Yehu Samiriye’de yirmi sekiz yıl İsrail krallığı yaptı.

İncil — Yeni Çeviri 2009