21 Yahuda halkı Amatsya’nın yerine on altı yaşındaki oğlu Azarya’yı kral yaptı.
İncil — Yeni Çeviri 2009