Şallum’un İsrail Krallığı

13 Şallum’un İsrail Krallığı Yahuda Kralı Azarya’nın krallığının otuz dokuzuncu yılında Yaveş oğlu Şallum İsrail Kralı oldu ve Samiriye’de bir ay krallık yaptı.
İncil — Yeni Çeviri 2009