Menahem’in İsrail Krallığı

17 Menahem’in İsrail Krallığı Yahuda Kralı Azarya’nın krallığının otuz dokuzuncu yılında Gadi oğlu Menahem İsrail Kralı oldu ve Samiriye’de on yıl krallık yaptı.
İncil — Yeni Çeviri 2009