22 Menahem ölüp atalarına kavuşunca, yerine oğlu Pekahya kral oldu.

İncil — Yeni Çeviri 2009