Pekahya’nın İsrail Krallığı

23 Pekahya’nın İsrail Krallığı Yahuda Kralı Azarya’nın krallığının ellinci yılında Menahem oğlu Pekahya Samiriye’de İsrail Kralı oldu ve iki yıl krallık yaptı.
İncil — Yeni Çeviri 2009