Pekah’ın İsrail Krallığı

27 Pekah’ın İsrail Krallığı Yahuda Kralı Azarya’nın krallığının elli ikinci yılında Remalya oğlu Pekah Samiriye’de İsrail Kralı oldu ve yirmi yıl krallık yaptı.
İncil — Yeni Çeviri 2009