Yotam’ın Yahuda Krallığı

32 Yotam’ın Yahuda Krallığı İsrail Kralı Remalya oğlu Pekah’ın krallığının ikinci yılında Azarya oğlu Yotam Yahuda Kralı oldu.
İncil — Yeni Çeviri 2009