Zekeriya’nın İsrail Krallığı

8 Zekeriya’nın İsrail Krallığı Yahuda Kralı Azarya’nın krallığının otuz sekizinci yılında Yarovam oğlu Zekeriya Samiriye’de İsrail Kralı oldu ve altı ay krallık yaptı.
İncil — Yeni Çeviri 2009