Sanherib’in Tehdidi

13 Sanherib’in Tehdidi Hizkiya’nın krallığının on dördüncü yılında Asur Kralı Sanherib, Yahuda’nın surlu kentlerine saldırıp hepsini ele geçirdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009