Rab Kral Ahazya’yı Cezalandırıyor

11 Rab Kral Ahazya’yı Cezalandırıyor İsrail Kralı Ahav’ın ölümünden sonra Moavlılar İsrail’e karşı ayaklandı.
İncil — Yeni Çeviri 2009