Yoşiya Putperestliği Kaldırıyor

231 Yoşiya Putperestliği Kaldırıyor Kral Yoşiya haber gönderip Yahuda ve Yeruşalim’in bütün ileri gelenlerini yanına topladı.
İncil — Yeni Çeviri 2009