15 Şimdi bana lir çalan bir adam getirin.”
Getirilen adam lir çalarken, RAB’bin gücü Elişa’nın üzerine indi.
İncil — Yeni Çeviri 2009